Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

120. GODINA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAPREŠIĆ-ZABOK-VARAŽDIN

Objavljeno: 05.10.2006

  • 120. GODINA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAPREŠIĆ-ZABOK-VARAŽDIN
  • 120. GODINA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAPREŠIĆ-ZABOK-VARAŽDIN
Naziv izdanja: 120 GODINA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZAPREŠIĆ - ZABOK
Datum izdanja: 5.10.2006.
Kataloški broj: FD Zaboky 7.
Autor omotnice: Željko Stefanović
Autor žiga: Željko Stefanović
Naklada: -- komada
 
Dioničko društvo željeznice Čakovec-Zagreb u Budimpešti (Csáktornya-Zágrábi vasut-részvénytársaság/Csakathurn-AgramerBahn-Actiengesellschaft)osnovano je 1885. Pruge su bile u eksploataciji Kraljevskih ugarskih državnih željeznica. Dana 18. lipnja 1884. izdan je zakonski članak XXXI. O izgradnji čakovečko – zagrebačke (zagorske) željeznice mjestnog interesa s dozvolnom izpravom. Pruga Zaprešić – Varaždin puštena u promet 4. rujna 1886.; Zabok – Krapina puštena u promet 4. rujna 1886.; Varaždin – Čakovec puštena u promet 13. prosinca 1886. Kraljevski sudbeni stol kao trgovački sud u Zagrebu 12.studenog 1921. dao je na znanje da je u trgovački registar upisano Dioničarsko društvo željeznice Čakovec – Zagreb u Zagrebu. Društvo se temeljilo na pravilima datih 14. svibnja 1885. u Budimpešti, a promjenjeni zaključkom izvaredne glavne skupštine od 17. siječnja 1919. Od 24.siječnja 1939,je u likvidaciji. Dana 30. lipnja 1939. spominje se Dioničko društvo željeznice Čakovec – Zagreb u likvidaciji, a temeljem izvršenja zaključaka glavne skupštine od 24.siječnja 1939. Likvidatori Dioničkog društva željeznice Čakovec – Zagreb u likvidaciji pozivaju 1. veljače 1940. sve vjerovnike Društva da u roku od šestmjeseci prijave svoje tražbine u društvenim prostorijama u Zagrebu, Dalmatinska ulica 3/II najkasnije do 1. rujna 1940. Društvo je 9. veljače 1943. brisano u trgovačkom upisniku Trgovačkog suda u Zagrebu.
(Siniša Lajnert "Ustroj željeznica u Hrvatskoj od Austro-Ugarske do danas" Zagreb, Hrvatske željeznice, 2004)
 
Motiv na prigodnom žigu: Lokomotiva „Rocket“ iz 1829 godine
 
Dana 6.listopada 1829. na natjecanju za najbolju lokomotivu na željezničkoj pruzi između Manchestera i Liverpoola u Engleskoj pobijedila je lokomotiva „Rocket“, koju su sagradili George Stephenson i njegov sin Robert. Ta lokomotiva vukla je jedan vagon i s 30 putnika i postigla je brzinu od 46,5 kilometara na sat. Smatra se pretečom kasnijih parnih lokomotiva.
 
Motiv na prigodnoj koverti: Lokomotiva „Rocket“ iz 1829 godine
 
Najjače čvorište u Krapinsko-zagorskoj županiji je kolodvor Zabok sa značajnim radom u cjelokupnoj mreži HŽ-a. Izgrađenost i kvaliteta prometne infrastrukture u željezničkom prometnom sustavu nisu zadovoljavajući, a tehničko - eksploatatorski parametri su, možemo slobodno reći, najniže vrijednosti, što nije u skladu s vrlo dugom tradicijom i njegovom ulogom u sveukupnom razvoju ovoga područja. Na području Županije je ukupno oko 103 km željezničkih pruga.
Pruga Zaprešić - Varaždin ima izravno povezivanje najvećeg dijela Hrvatskog Zagorja i Međimurja sa Zagrebom i Mađarskom. Od Zaboka odvajaju se priključne pruge Zabok - Đurmanec (koja je povezana sa dijelom željezničke mreže R. Slovenije) i Zabok - G. Stubica koja je lokalnog značenja.
U širem gravitacijskom području željezničkih pruga u Županiji živi oko 85 000 stanovnika (oko 55% stanovništva Županije) u 150 naseljenih mjesta, od čega je 5 gradova. Promet se odvija na 36 službenih mjesta (kolodvori, postaje), a međusobni razmaci su od 1,8 - 6,8 km (prosjek 2,87km). Tako mali međusobni razmaci ukazuju na dobru opsluženost Županije prometom, a s druge strane znatno smanjuju komercijalnu brzinu i njegovu kvalitetu.
   

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD